LK Nhạc Chế Anh Chỉ Là Thằng Thợ Hồ Nghe Mà Đắng Lòng

LK Nhạc Chế Anh Chỉ Là Thằng Thợ Hồ Nghe Mà Đắng Lòng

Thể loại: LK Nhạc Chế
Lượt nghe: 11.084 lượt

DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM

  • 1. Anh chỉ là phụ hồ
  • 2. Vay trả góp
  • 3. Hôn nhân bây giờ
  • 4. Giã từ kiếp ăn chơi
  • 5. Mơ hồ
  • 6. Trắng tay mới biết
  • 7. Vị sầu đời
  • 8. Hẹn thề